Psychotherapie

Veel mensen kennen periodes in hun leven waarin ze zich niet prettig voelen. Vaak is de oorzaak aanwijsbaar, zoals wanneer zij een geliefd persoon verliezen, net van baan zijn veranderd of te horen hebben gekregen dat ze ziek zijn. Soms ook is de oorzaak onduidelijk, of is er een opeenstapeling van gebeurtenissen die tot de huidige situatie heeft geleid. Ze zijn somber, merken dat ze minder zin hebben in activiteiten, zijn erg gespannen of hebben met enige regelmaat last van paniekaanvallen. Werken of studeren kan dan als te zwaar voelen. Anderen merken dat ze steeds vaker piekeren, slechter slapen of dwangmatig met bepaalde dingen bezig zijn. Of in contact met anderen niet genoeg voor zichzelf opkomen.

Ieder mens reageert op zijn of haar eigen wijze op lastige of nare situaties: de één wordt angstig en trekt zich terug, de ander doet juist of er niets aan de hand is en gaat er dubbel hard tegenaan. Hoewel dit persoonlijke reactiepatroon een beschermende functie heeft, leidt het meestal niet tot een bevredigende oplossing, maar tot het gevoel vast te zitten.

Psychotherapie kan dan uitkomst bieden.

Sinds 2022 is er geen strikt onderscheid meer tussen basis-ggz en gespecialiseerde ggz, maar wordt gekeken naar de zorgvraagtypering bij het indiceren van de benodigde psychotherapie. Wat onveranderd blijft, is dat de huisarts de verwijzer blijft indien u de gesprekken vergoed wilt krijgen door uw zorgverzekeraar.

Psychotherapie heeft tot doel uw klachten middels gesprekken te verminderen of beter hanteerbaar te maken. En uw inzicht te vergroten in het ontstaan en voortduren van uw lijdensdruk. Voor het welslagen van de behandeling is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de behandelaar. Behandeling vraagt om de bereidheid om uzelf, uw persoon, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en er samen met uw behandelaar naar te kijken en ermee aan de slag te gaan. Dat kost veel energie en vaak ook tijd. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het confronteert u met pijnlijke gevoelens en gaat vaak gepaard met hobbels, met ups en downs. Dat moet u willen en aankunnen.

Erkende psychotherapeuten, klinisch psychologen, gz-psychologen en psychiaters in Nederland staan ingeschreven in het door de overheid beheerde BIG-register. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan u helpen aan adressen van geregistreerde behandelaars. U kunt ook terecht op de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.nl).

Actueel