Praktijkinformatie

Na aanmelding vinden er eerst één of meerdere intakegesprekken plaats waarin bekeken wordt of er een indicatie bestaat voor psychotherapie. Op basis daarvan wordt u na de intake een voorstel gedaan.

Wachttijd

Actuele wachttijden staan vermeld op de homepagina van mijn website en op iedere pagina onder het kopje ‘Actueel’.

Afspraakmogelijkheden

Afspraken in mijn praktijk in Nijmegen zijn mogelijk op maandag, dinsdagochtend en woensdag.

Kwaliteitseisen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP: de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Iedere vijf jaar word ik door een visitatiecommissie van de LVVP gevisiteerd, om aan te tonen dat ik aan alle kwaliteitseisen voldoen. Zo heb ik maandelijks intervisie met collega-psychotherapeuten, ga ik regelmatig naar bij- en nascholingen om bij te blijven in mijn vak en tevens mijn registratie als Psychotherapeut supervisor/leertherapeut voor collega’s in opleiding op peil te houden en heb ik de beroepscode van mijn beroepsvereniging hoog in het vaandel staan.

Vergoeding

De behandeling van psychische stoornissen door een geregistreerd en vrijgevestigd Psychotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Met alle zorgverzekeraars in Nederland heb ik voor 2022 contracten afgesloten,  namelijk met Zilveren Kruis, (incl. Interpolis, De Friesland, FBTO, Achmea, ZieZo en Prolife), VGZ (incl. IZA, IZZ, UMC, Univé, Bewuzt, Promovendum, National Academic, Zekur, United Consumers en Besured), DSW (incl. InTwente en StadHolland), Caresq (incl. EUcare en Aevitae), Menzis (incl. Anderzorg), ENO (incl. Salland, ZorgDirect en HollandZorg), ONVZ (incl. Jaaah, PNO Zorg en VvAA), a.s.r. (incl. Amersfoortse, Ditzo) en Zorg en Zekerheid (incl. AZVZ)  Dat betekent voor u dat u de behandeling volledig vergoed krijgt.

Bij CZ (incl. Ohra, Nationale Nederlanden en Just) zit ik, door lopende behandelingen, helaas nu al aan het ‘omzetplafond’ voor 2022. Dat betekent dat ik voorlopig geen nieuwe cliënten meer kan aannemen die bij de CZ-groep verzekerd zijn.

Om voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

En hoewel u de behandeling volledig vergoed krijgt, moet u wel het wettelijk verplichte eigen risico aan uw zorgverzekering betalen, dat ook in 2022 € 385 bedraagt. Indien uw eigen risico nog niet is verbruikt aan bijvoorbeeld medicijnen of ziekenhuisbezoek, zult u een rekening van uw zorgverzekeraar ontvangen voor het nog openstaande eigen risico.

Tarieven

De tarieven die sinds de invoering van het Zorgprestatiemodel (2022) worden gerekend voor psychotherapie, worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afhankelijk van uw zorgverzekering, krijg ik een bepaald percentage van dit tarief vergoed. Mocht u ervoor kiezen de behandeling niet via uw zorgverzekering te laten lopen maar deze zelf te bekostigen, dan reken ik een tarief van € 150 per 45 minuten contacttijd. Eenzelfde tarief wordt gehanteerd voor behandelingen die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen, het zogenaamde OZP-tarief (Overig Zorg Product). In de regel zal hiervan echter geen sprake zijn.

Voor supervisie en leertherapie voor collega’s in opleiding tot GZ-psycholoog of Psychotherapeut, geldt een tarief van € 125 per sessie van 45 minuten.

Bereikbaarheid

De praktijk is goed bereikbaar met zowel de fiets, de auto als het openbaar vervoer en ligt op 15 minuten loopafstand van Station Nijmegen Centraal. De bushalte (Graafseweg/Wolfskuilseweg) bevindt zich op korte loopafstand van de praktijk. Vanaf 8.30 gaat de slagboom die toegang geeft tot het parkeerterrein voor de praktijk, automatisch open. Ook uitrijden gaat via een slagboom aan de rechterzijde van het parkeerterrein: u hoeft geen kaartje in te voeren en niet te betalen. In de regel is er voldoende ruimte om uw auto te parkeren op het terrein.

Klachten

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer dat niet is gelukt, dan kan de LVVP u in contact brengen met een klachtenbemiddelaar. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. U kunt contact met de LVVP opnemen via het mailadres info@lvvp.nl. Ook voor eventuele geschillen kunt u voor bemiddeling terecht bij de LVVP.

Actueel