Kwaliteit

Sinds 2017 moeten alle (vrijgevestigde) GGZ-praktijk een kwaliteitsstatuut  hebben. Hierin staat beschreven hoe er wordt omgegaan met de kwaliteit en verantwoordingen in de praktijk.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Tijdens het behandelproces is er altijd ruimte uw wensen bij mij aan te kaarten en de behandeling indien mogelijk bij te sturen. Ik maak met regelmaat gebruik van een korte vragenlijst, de CQi, om uw tevredenheid te kunnen meten. De bedoeling hiervan is om te toetsen hoe tevreden u bent over mijn praktijk, uw behandelaar en de behandeling. De gegevens worden gebruikt om, waar nodig, verbeteringen aan te brengen, toekomstige cliënten een indruk te geven over de tevredenheid van mijn huidige cliënten en transparant te zijn over de cliënttevredenheid  naar verwijzers en zorgverzekeraars.

Het gemiddelde indexcijfer van de cliënttevredenheidsonderzoeken die mijn cliënten afgelopen jaren hebben ingevuld, is 8,9 op een schaal van 10. Deze uitkomst is gebaseerd op de uitkomsten van de CQi-subschalen bejegening (9,8), beantwoording hulpvraag (9,4), bereikbaarheid (8,2), informatievoorziening (8,9), keuzemogelijkheden (8,8), resultaat (8,7) en totaalbeoordeling (8,9).

ROM-vragenlijsten

Om meer zicht te krijgen op het effect van de behandeling, zal ik u vragen om bij aanvang, in de loop van en na afloop van uw behandeltraject, een ROM-vragenlijst in te vullen. ROM staat voor Routine Outcome Measurement. De bedoeling van deze vragenlijsten is om een indruk te krijgen van de resultaten van de behandeling. In de contracten die ik met zorgverzekeraars heb afgesloten, is het afnemen van deze vragenlijst opgenomen als voorwaarde. De zorgverzekeraar krijgt echter geen inzage in uw persoonlijke gegevens. De enige gegevens die zij kunnen inzien, zijn algemene, geanonimiseerde resultaten van de behandelingen binnen mijn praktijk.

Actueel